ORGANISATIONEN

OverskudsSamfundets opbygning og personer

OverskudsSamfundet er organiseret som et demokratisk parti

og vi opfordrer alle til at blive medlemmer.

Dette er gjort for at give mulighed for at viden og analyser fra tænketanke som SamfundsTanken mm. kan føre til implementering selvom dette kræver politisk magt, og selvom etablerede partier i første omgang ikke ønsker at tage emnet op. Bliver OverskudsSamfundet stort nok kan der ligefrem blive tale om et skift i den politiske kultur, fra nuværende populisme-styrede mindretalsregering til et oplyst løsnings- og mulighedsfokuseret folkestyre med langt større fælles tryghed og individuel frihed end i dag.

OverskudsSamfundets medarbejdere ønsker således egentlig heller ikke at være politikere, og har ikke egne mærkesager – men de ønsker til gengæld brændende at leve i et samfund der virker for alle og er villige til at dedikere deres resurser dertil. Dermed kræver de heller ikke samme høje lønninger som de fleste politikere i dag er vant til.

Alligevel kommer OverskudsSamfundets politikere med større kompetencer, viden og erfaring end langt de fleste eksisterende politikere, og er dermed rustet til at løfte denne opgave analytisk, diplomatisk, praktisk OG politisk – og de er dermed bedre egnet til at lede land og kommuner end langt de fleste politikere, som primært har erfaring med politik alene.

Støtte og stemmer til OverskudsSamfundet er således støtte til et rarere og friere samfund for alle, styret med etik og videnskab samt lyttende med respekt, forståelse og frihed til hvert enkelt individ, uden at rette sig efter ideologier, lobbyister eller populisme.

Du finder her vores
gældende vedtægter
referatet fra den stiftende generalforsamling 18/2-2016 (downloades som PDF-fil).

Interaktionen med medlemmerne foregår primært skriftligt på mail og via det professionelle webforum vi har under opbygning, og som erstatter www.ubinow.dk og tilføjer debatmuligheder for såvel UBI som kommende projekter og OverskudsSamfundet generelt – indtil videre må vi henvise dette til www.facebook.com/OverskudsSamfundet.

Vores primære arbejde for både frivillige og fuldtidsansatte er udviklingen af gennemførlige politiske løsninger baseret på helstøbte analyser af problemer i samfundet, med det formål at undersøge alle perspektiver til bunds og skabe en samlet optimal løsning – ‘optimal’ skal her forstås som den løsning der ud fra nuværende videnskabelig konsensus vil være til størst gavn for samfundet, og heri tager vi også med at løsningerne skal være politisk gennemførlige i det nuværende samfundssystem og med klar forståelse for de mange psykologiske faktorer der spiller ind i vores alles politiske valg.

Vi dokumenterer vores overvejelser, kilder og konklusioner nøje, og opfordrer alle med kompetencer indenfor området til at være konstruktivt kritiske overfor alle vores udsagn – vi er også kun mennesker og kommer derfor undertiden til at lave fejl eller blive klogere, men til gengæld er vi også meget opmærksomme på dette samt retter åbenlyst og med glæde når det er nødvendigt: I OverskudsSamfundet er det afgørende at slutresultaterne bliver så optimale som muligt i forhold til den virkelighed vi befinder os i, og at vores arbejde dermed giver størst mulig gavn for samfundet som helhed – også selvom det undertiden gør det politisk sværere for os fordi vi søger at se og forklare verden som den ser ud og agerer, ikke som vi eller de fleste gerne vil have at den ser ud.

Vores primære fokus for tiden og som eksempel på vores arbejde uanset emne kan ses UBInow – en mulighed for at udrydde arbejdsløshed og fattigdom i Danmark, samtidig med at skatten kan sættes ned, den sociale mobilitet stiger og virksomheder samt deres ejere får bedre overskud. Meget mere om dette finder du her, eller under menupunktet “Mærkesag: Basisindkomst (UBInow)”.

For at alle der har kompetence til det kan tænke med OverskudsSamfundet og udtrykke forslag og kritik derom, vil al materiale fra OverskudsSamfundet være offentligt tilgængeligt og partiet være så åbent som det overhovedet er muligt om alle overvejelser og handlinger fra partiets, dets politikeres og det samarbejdspartneres side.

I den forbindelse finder vi det også vigtigt at vi som politikere og vælgere er opmærksomme på vores begrænsede viden i mange sager, og søger kun at agere og stemme efter hvad vi har stor og veldokumenteret viden om – rettere end at lade os styre af holdninger og bias: Har vi ikke viden nok må vi åbent erkende det, lade være med at tage stilling og dermed give tillid til at de der allerede har sat sig ind i emnet bedst kan træffe korrekte konklusioner derom, og/eller sætter os bedre ind i emnet således at ingen sager afgøres på ufaktuelle holdninger og tilfældigt bias.

Hvem er vi?

Kerneteamet i OverskudsSamfundet består af en række erfarne og kompetente politisk engagerede medborgere fra en bred vifte af samfundslag,
der tilsammen har til opgave at sikre at de etisk og videnskabeligt set mest optimale samfundsløsninger for både fællesskabet og individet bliver gennemført.

Søren O. Ekelund

Stifter
Født 1984 i Danmark, bosiddende i Danmark. Analytiker for flere partier og offentlige organisationer, ingeniør med speciale i Produktion & Ledelses, serieiværksætter og filantrop.

Kirsten Riddervold

Formand og sekretariatschef
Født 1989 i Danmark, bosiddende i Danmark. Samfundsanalytiker og projektleder for Bæredygtig Mad. Har 10 års erfaring som frivillig og som leder i en sommerlejr for socialt udsatte børn og unge.

Ida Juul Farver

Næstformand og kommunikationsansvarlig
Født 1980 i Danmark, bosiddende i Danmark. Master i Engelsk og Europæiske studier, specialiseret i Værdibaseret- & Nordisk ledelse.

Henrik S. Jakobsen

Scouter
Født 1983 i Danmark, bosiddende i Danmark. Master i Udvikling og Internationale Relationer, organisationsleder og videnskabsunderviser.

Marienn Myntebjerg

Researcher
Født 1957 i Sverige, bosiddende i Danmark. Kandidat i iværksætteri, serieiværksætter. MScBA i Organisation og Lederskab, med speciale i relationen mellem social og økonomisk bæredygtighed.

Jesper Pedersen

Sociale medier og design
Født 1985 i Danmark, bosiddende i Danmark. Kandidat i Kultur, Kommunikation og Globalisering med specialisering i Marked & Forbrug og erfaring i diverse NGO’er ifm. kommunikation og PR.

Katrine Ida Olsson

Grafisk support
Født i 1988 og opvokset i Danmark.
Er HF-student med bl.a psykologi på A niveau. Er under uddannelse som mediegrafiker hos Novo Nordisk og har arbejdet frivilligt for uddannelse, dyr- og naturbevarelse i Sydafrika, Namibia og Danmark.

Tag del!

Du kan blive medlem, og dermed få demokratisk indflydelse på hvem der leder OverskudsSamfundet
og hvilke emner der fokuseres på, via hovedbestyrelsen og generalforsamlingen.

OverskudsSamfundets økonomi er baseret på medlemmer og donationer, hvilket sikrer vores uafhængighed af såvel regeringen som industri. Vi tager imod medlemskab og donationer fra alle der ønsker at støtte vores arbejde, men lytter ikke mere til nogen i samfundet blot fordi de finansierer vores arbejde – så arbejder vi hellere lidt langsommere og fortsat 100% objektivt!

Vi mener at alle skal have mulighed for at deltage i OverskudsSamfundet, og at alle bidrag gør gavn, og for et Basismedlemskab beder vi derfor kun om 20 kr/måned (under 1 kr./dag), som primært dækker udgifterne til at afholde den årlige generalforsamling og administration af medlemmerne – større medlemskab kan tegnes og donationer gives for løbende at støtte vores analytiske arbejde (men giver ikke yderligere indflydelse; ét medlem er én stemme på generalforsamlingen).

Medlemskab kan også oprettes via MobilePay til 52 65 30 09 eller via ved kontooverførsel til reg. 5363 konto 0000243574 ved at sende det ønskede medlemskabsbeløb samt notere din email som besked til modtager.


Medlemskaber
Email (til medlemsoplysninger)Donation kan du blive klogere på ved at klikke her eller på menupunktet “Støt fremtiden”.

Jeres løbende støtte er vigtig for, at OverskudsSamfundet også i fremtiden kan arbejde hen mod et bedre Danmark for alle.

I øjeblikket har vi ikke nogle ledige stillinger.

Hvis du vil være frivillig i OverskudsSamfundet, må du til gengæld meget gerne sende os dit CV, samt kort fortælle om hvad du vil bidrage med. Sammen kan vi forbedre samfundet.

OverskudsSamfundet tager udgangspunkt i menneskers motiver til at arbejde for samfundet

Det vil sige, at i vores løsninger er de motiver der virkelig giver det bedste udbytte for helheden et vigtigt fundament (og de motiver er, på trods af at samfundet bruger det som et mantra, i de færreste tilfælde penge).

Læs mere på TED og i denne videnskabelige artikel.

Mødeadresse:

“BÆREDYGTIGHEDEN”
Langebjergvænget 19A,

4000 Roskilde