OverskudsSamfundet_forside


OVERSKUDS
SAMFUNDET

Etik- og videnskabslisten

mus

Formål – et parti for alle, med viden og respekt

OverskudsSamfundet er et parti baseret på demokratisk opbakning til samfundsanalyser
og -implementeringer baseret på etisk og videnskabeligt forskningskonsensus, samt stor respekt
også for mindretal og lytten til individet, således at vi sammen kan sikre et samfund
der er optimalt både for den samlede befolkning og enkeltpersoner.

OverskudsSamfundets politikere ønsker således egentlig heller ikke at være politikere, og har ikke egne mærkesager
…men de ønsker til gengæld brændende at leve i et samfund der virker for alle og er villige til at dedikere deres resurser dertil.
Dermed kræver de heller ikke samme høje lønninger som de fleste politikere i dag er vant til.

Alligevel kommer OverskudsSamfundets politikere med større kompetencer, viden og erfaring end langt de fleste eksisterende politikere,
og er dermed rustet til at løfte denne opgave analytisk, diplomatisk, praktisk OG politisk – og de er dermed bedre egnet til at lede
land og kommuner end langt de fleste politikere, som primært har erfaring med politik alene.

Støtte og stemmer til OverskudsSamfundet er således støtte til et rarere og friere samfund for alle,
styret med etik og videnskab samt lyttende med respekt, forståelse og frihed til hvert enkelt individ,
uden at rette sig efter ideologier, lobbyister og populisme.

Danmark er et land med stort overskud i samfundet

…men med politikere der generelt repræsentere specifikke interessegrupper, teoretiske ideologier eller i sidste ende bare sig selv. I OverskudsSamfundet tænker vi i stedet på alle, og forholder os kritisk til alle fordomme og ideer, også vores egne…

Vores indstilling til verden opsummeres fint i videoen til højre. Når vi tager dette større perspektiv med i løsningsvalget kan stort set alle i samfundet, både de rigeste og de fattigste, de stræbsomme og de som bare vil nyde livet, få langt mere ud af livet end de gør i dag. Dette ses ikke mindst i vores mest gennemarbejdede mærkesag, UBInow.

OverskudsSamfundet arbejder således uden interessegruppe og for et samfund hvor ALLE har det bedst muligt, baseret på de højeste etiske og videnskabelige principper samt ekstremt dedikeret indsats – dette er vores eneste ideologi.

Da det kræver store resurser at analysere samfundsproblematikker til bunds, er der i skrivende stund ikke et partiprogram fra OverskudsSamfundet, og kommer det ej heller. I stedet tager vi fat i de samfundsudfordringer og -muligheder som vi på ethvert tidspunkt kan gøre størst gavn for og tager i alle tilfælde højde for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. I skrivende stund arbejdes bl.a. på emnerne energi, mad, forbedring af det sociale/økonomiske sikkerhedsnet, militær, flygtninge og immigration, uddannelse, skattesystemet samt offentlig transport.

Da vi i OverskudsSamfundet naturligvis ej heller selv forstår alt i verden, sætter vi vores lid til etisk og videnskabelig konsensus – mens dette ikke er perfekt, er det fra vores perspektiv så tæt på at kende ‘virkeligheden’ som menneskeheden i dag kan komme. Det betyder også at vi vil have en interesse i at lægge flere af samfundets resurser i videnskab, såvel i konventionelle som alternative emner – igen er målet optimal gavn for det hele samfund rettere end interessegrupper eller ideologier.

Vil du støtte vores arbejde?
Donér et beløb og hjælp med at fremme
politisk etik og videnskab i Danmark

OverskudsSamfundet_kr

Du kan også blive medlem af partiet!

Du kan få endnu mere indflydelse på OverskudsSamfundets ledelse, støtte fremdriften og blive del af et progressivt fællesskab med samfundsrelevante arrangementer.

OverskudsSamfundet er et tværpolitisk parti, og mens du kun kan give din stemme til ét parti, så kan man sagtens være medlem af flere partier samtidig (eller ingen, som de fleste i dag er).

OverskudsSamfundet samarbejder med alle andre partier der hvor deres mærkesager etisk og videnskabeligt ved analyse viser sig optimale for samfundet – vi har nemlig i OverskudsSamfundet ikke noget behov for at det præcis er vores ideer der gennemføres, så længe løsningerne er de mest optimale for samfundet som helhed. At støtte og deltage i OverskudsSamfundets arbejde er således at støtte en etisk og videnskabelig udvikling i Danmark, også for andre partier som du evt. foretrækker at stemme på af årsager der ikke er videnskabelige eller etiske.

OverskudsSamfundet er dog også et parti i sin egen ret og kan naturligvis bedre gennemføre de løsninger vi analyserer os frem til, jo mere direkte politisk magt vi har. Derfor samler vi også vælgererklæringer ind med det formål at stille op til kommunalvalg og folketingsvalg mm.

For Basismedlemskab beder vi om 20 kr/måned (under 1 kr./dag!), som primært dækker udgifterne til at afholde den årlige generalforsamling og administrere medlemmerne – større medlemskab kan tegnes for løbende at støtte vores  arbejde (men giver ikke yderligere indflydelse).

Medlemskab kan også oprettes via kontooverførsel til reg. 5363 konto 0000243515 (Internationally; Account owner: OverskudsSamfundet, Account number: 53630243515, IBAN number: DK7453630000243515, SWIFT/BIC: ALBADKKK) ved at sende det ønskede medlemskabsbeløb samt notere din email som besked til modtager.


Medlemskaber
Email (til medlemsoplysninger)Donation kan gøres ved at klikke her eller under menupunktet “Støt fremtiden”.

Jeres løbende støtte er vigtig for, at OverskudsSamfundet også i fremtiden kan arbejde hen mod et bedre Danmark for alle.

OS_vaelgererklaering

Mødeadresse:

Business House Roskilde
Jernbanegade 23B

4000 Roskilde

ST_Facebook_3
ST_Twitter_3
ST_Linkedin_3